Slimmere machines slimmer ontwerpen

Een ongekende uitdaging komt langzaam maar zeker bovendrijven in de hightech industrie. De ingebouwde systemen waarop machines draaien worden zo complex dat ze niet meer met normaal mensenwerk te programmeren zijn. Onderzoek binnen het STW programma Robust Design of Cyber-Physical Systems moet leiden tot een oplossing.

Dr.Ir. Jeroen Voeten, TNO-ESI, zegt in dit artikel: "De complexiteit wordt zo groot dat er modelgebaseerde oplossingen nodig zijn om op een hoger abstractieniveau te kunnen redeneren. Anders gezegd werken wij aan de gereedschappen waardoor zij op efficiente, betrouwbare en voorspelbare wijze een volgend product kunnen maken. ASML bouwt piramides, wij bouwen de kranen om steeds betere piramides te maken"...

Bron: STW Impact, dec 2016 pag. 24-25

Jeroen Voeten

+31 (0)88 866 54 20
jeroen.voeten@tno.nl

“My professional passion is to improve industrial products and design processes through cutting-edge model-based design methodologies, by working on the borders between academic research and industrial innovation and by extensive knowledge sharing.”