Hoe volg ik mijn klant!?

Hoe volg ik mijn klant!?

IDEW'21
Partners: High Tech NL, Brainport Industries
April 14, 2021
Abstracts, recordings, demo

Willem Endhoven

Director, High Tech NL

Opening

Remko van der Zee: "Productizing Material Handling Solutions - Flexibility from a System Integrator perspective”

Director Systems Integration, Vanderlande

Vanderlande is a global supplier of logistic process automation solutions for the Airports, Warehousing and Parcel industry.
Typically, each of the solutions delivered is a fully customized system, but all are constructed using mostly standard building blocks. In many of those building blocks, products of external partners are part of the design.
In a world that is demanding increasingly advanced levels of automation and at the same time shorter delivery times, Vanderlande as a system integrator faces several challenges in cooperation with its suppliers to meet customer expectations.
To be successful it is expected both Vanderlande and their suppliers need to adapt and invest in knowledge sharing, process alignment and product flexibility. This presentation will share some of the challenges encountered and provide some insight in measures being taken.

Go to presentation (pdf)

Heico Sandee: "Nieuwe applicatie voor een nieuwe markt en toch tot goede fit komen, maar hoe?"

CTO and founder, Smart Robotics

Het ontwikkelen van een high tech product draagt een hoge upfront investment met zich mee. Voor een bedrijf is het daarmee van levensbelang om het juiste product te ontwikkelen dat de markt nodig heeft. Maar hoe toets je dit in een vroeg stadium, met (over)enthousiaste launching customers om je heen? Een aantal kerningrediënten zijn wat mij betreft in ieder geval iteratieve aanpak, vroege en intensieve communicatie met de markt, en fail fast learn fast.

Go to presentation (pdf)

Ronald Zeelen: "Een klant die je wil helpen je product beter te maken, omarmen of anderhalve meter afstand houden?"

Kwartiermaker Kompano, Priva

Marc Hamilton: "Tailoring your engineering system to maximize your value-add"

MDE Expert, Altran

Eisen aan engineering worden steeds hoger, zowel door hogere eisen die aan systemen worden gesteld als door de steeds kortere cycli van systemen als gevolg van snel evoluerende technologie. Engineers moeten meer kennis opdoen en technologie in steeds kortere tijd leren beheersen en toepassen. We zoeken engineering systemen waarbij  het integreren van kennis en technologie vergaand geautomatiseerd wordt. Dit kan door de engineering systemen toe te spitsen op een deel van de engineering organisatie. Domain specifieke talen die aansluiten bij de jargons van de engineers vormen het uitgangspunt voor zo’n specifieke afstemming. Belangrijke engineering onderdelen zijn een snelle terugkoppeling naar de stakeholders en de mogelijkheid om een oplossing te analyseren op relevante aspecten. Bijbehorende mechanismen variëren van simulatoren tot formele (mathematische) verificatie. Het principe van “engineering automation” is universeel toepasbaar. In deze presentatie zal het principe van engineering automation uitgelegd en geïllustreerd worden aan de hand van een demonstrator.

Arjan Mooij: "Early system validation through lightweight simulation"

Senior Research Fellow, ESI (TNO)

Early system validation through lightweight simulation.

IDEW'21
  • Tuesday April 13, 2021: Managing your legacy - link

  • Wednesday April 14, 2021: Hoe volg ik mijn klant?! (in Dutch)

  • Thursday April 15, 2021: Verification, validation, configuration - link

  • Friday April 16, 2021: MBSE applied link

  • Monday April 19, 2021: Data sharing, AI, and digital twinning - link

  • Tuesday April 20, 2021: Reference architecting - link

Contact
Event Partners